Wydarzenia: sympozjum

„Prymas Wyszyński a Niepodległa” – ogólnopolska konferencja naukowa

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia „Naród – patriotyzm – państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Konferencja odbędzie się w Auli Muzycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 5.

Konferencja z okazji 50-lecia encykliki Pawła VI „Humanae vitae” i 25 lat działalności INER Polska

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3, Auditorium Maximum (budynek nr 21), aula Roberta Schumana

W programie wykłady z udziałem zaproszonych gości z Włoch, Austrii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy oraz panele dyskusyjne.