Filopiątki

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w sali przy kościele