Wiadomości: Watykan

Nasz Kościół jest Kościołem męczenników

O chrześcijanach prześladowanych i zabijanych ze względu na swą wierność Jezusowi mówił dziś papież w swojej homilii podczas Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Nawiązując do pierwszego dzisiejszego czytania liturgicznego (Dz 7,51-59;8,1), przedstawiającego męczeństwo …

Papież ostrzega przed pokusą władzy

Świadectwo męczenników pozwala nam nie popadać w pokusę przekształcania wiary we władzę. W ten sposób podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Papież skomentował dzisiejsze czytania liturgiczne. Odnosząc się w homilii do Ewangelii …

Być świadkami Zmartwychwstałego

O potrzebie dawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstały i obecnym wśród nas mówił Papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Caeli. Nawiązał przy tym do dzisiejszych czytań liturgicznych, w których dwukrotnie jest mowa o świadkach. …

Papieska Msza: o posłuszeństwie i dialogu

Kto nie umie prowadzić dialogu, ten nie słucha Boga i chce uciszyć tych, którzy głoszą Jego nowość. Takie stwierdzenie znalazło się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek nawiązał …

88. rocznica urodzin i 10. rocznica wyboru papieża Benedykta XVI

Dzisiaj papież senior Benedykt XVI obchodzi 88. rocznicę urodzin a 19 kwietnia br. przypada 10 rocznica jego wyboru na papieża.

Papież: o przymierzu mężczyzny i kobiety

O różnicy i komplementarności płci mówił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. W ramach cyklu katechez o rodzinie Franciszek skupił się tym razem na istocie męskości i kobiecości w oparciu o biblijny zapis Księgi Rodzaju. …

Franciszek: drogą Kościoła jest szczerość i nazywanie spraw po imieniu

Drogą Kościoła jest mówienie szczerze, nazywanie spraw po imieniu, w pełnej wolności. Papież wskazał to podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papieskie liturgie z udziałem wiernych zostały wznowione po przerwie związanej z …

Franciszek w stulecie masakry Ormian: mamy obowiązek pamięci o tragicznych wydarzeniach przeszłości

Także i dziś słyszymy przytłumiony i lekceważony krzyk wielu naszych bezbronnych braci i sióstr, którzy z powodu swej wiary w Chrystusa lub przynależności etnicznej są publicznie i okrutnie zabijani – ścinani, krzyżowani, paleni żywcem …

Papież: Bóg wychodzi naprzeciw naszemu niedowiarstwu

Bóg wychodzi naprzeciw naszemu niedowiarstwu, abyśmy mogli osiągnąć pełnię wiary paschalnej. Franciszek mówił o tym w czasie południowej modlitwy maryjnej okresu wielkanocnego Regina caeli nawiązując tym samym do niedzielnej Ewangelii o niewiernym Tomaszu. Plac …

Papież: niech Jubileusz Miłosierdzia leczy rany, otwierając drogi przebaczenia i pojednania

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia to czas leczenia ran, świadczenia bliskości Boga, zaoferowania każdemu drogi przebaczenia i pojednania – powiedział Ojciec Święty podczas pierwszych nieszporów uroczystości Bożego Miłosierdzia w bazylice watykańskiej. W swojej homilii Franciszek nawiązał …