Jutro Niedziela – Czwarta Niedziela Adwentu

Być Sługą Boga, to wielki zaszczyt. Taka łaska spotyka tylko największych